Puhujamme

John Vikström,

Sähköposti:

  • Etiikan professori
  • Pääoman vastuu yhteiskuntakehityksessä
  • Arvot
  • Yritysetiikka
  • Menestys

John Vikström valittiin Porvoon piispaksi 1970-82 ja arkkipiispaksi 1982-98. Tätä ennen hän oli työskennellyt mm. ÅboAkademin etiikan ja uskonnonfilosofian apulaisprofessorina. Vikströmin väitöskirja käsitteli uskonnon ja kulttuurin välistä suhdetta.

John Vikström toimi arkkipiispana yhteensä 16 vuotta. Vikström on aina ollut hedelmällinen ajattelija, joka käy terävää ja älyllistä keskustelua kirkon sisällä että sen ulkopuolella. Eläkkeelle jäätyään piispa omaksuikin aktiivisen luennoitsijan roolin. Esiintyessään hän käsittelee usein päivänpolttavia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joihin hän tuo uuden raikkaan ulottuvuuden.

Palkkioluokka €€€

Lue tästä lisää infoa puhujasta »

Varaa puhuja »

Takaisin puhujiin »